Χρήσιμες Συμβουλές

Για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των δικτύων της αποχέτευσής σας, σας συμβουλεύουμε να προβαίνετε στον έλεγχό τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να έχετε άμεση γνώση της κατάστασής τους. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να κερδίσετε χρόνο και να αποφύγετε διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς επίσης να γλιτώσετε το κόστος κάποιας εργασίας. Ακόμα και στην περίπτωση της έγκαιρης διάγνωσης ενός προβλήματος, το κόστος εργασίας αποκατάστασής του θα είναι μικρότερο, καθώς θα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.
 
Επιπλέον, στην καθημερινή σας χρήση, να αποφεύγετε να ρίχνετε στις αποχετεύσεις σας ουσίες που δημιουργούν προβληματικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα αντικείμενα, λίπη κ.τ.λ.

Το προσωπικό της εταιρείας ΚΑΡΡΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ, στη Θεσσαλονίκη,
είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση!